عرض
elit 228gm
390,00 جـ
elit 248gm
390,00 جـ
elit 252gm
435,00 جـ
elit 252gm
435,00 جـ
elit 256gm
390,00 جـ
elit 265gm
390,00 جـ
elit 267gm
320,00 جـ
elit 267gm
320,00 جـ
elit 350gm
390,00 جـ
elit 365gm
320,00 جـ
elit 375gm
390,00 جـ
elit 375gm
390,00 جـ
سويفاكس ألموندو
70,00 جـ280,00 جـ
سويفاكس بندو
63,00 جـ250,00 جـ
سويفاكس جوز هند
53,00 جـ210,00 جـ
سويفاكس روشيه
61,00 جـ245,00 جـ
سويفاكس سادة لبن
54,00 جـ215,00 جـ
سويفاكس سادة مخصوص
54,00 جـ215,00 جـ
سويفاكس شيكو كراميل
66,00 جـ265,00 جـ
سويفاكس كراميل
55,00 جـ220,00 جـ
سويفاكس كرسبي
53,00 جـ210,00 جـ
سويفاكس كرسكو
54,00 جـ215,00 جـ
سويفاكس كرسكو نوتيلا
54,00 جـ215,00 جـ
سويفاكس لوز لبن
69,00 جـ275,00 جـ
سويفاكس موكا
64,00 جـ255,00 جـ
سويفاكس ميكس لبن
55,00 جـ220,00 جـ
سويفاكس ميلكي كراميل
69,00 جـ275,00 جـ
سويفاكس نوازين
51,00 جـ205,00 جـ
فينا 6 بندقة
51,00 جـ205,00 جـ
كاردن بندق وكراميل
60,00 جـ240,00 جـ
كاردن سادة شيري
34,00 جـ135,00 جـ
كاردن كريمة حليب
43,00 جـ170,00 جـ
كاردن ميكس أبيض
60,00 جـ240,00 جـ
كاردن نوتيلا مكسرات
50,00 جـ200,00 جـ
ملبس

حشو لوز

43,00 جـ170,00 جـ